61/9-10 หมู่ 17 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
(Next to TU Dome)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่